- hoành, hoạnh, quáng

♦ Phiên âm: (héng, hèng)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : héng
1. ”, “
2. ”, “”, “
3. 西西
, : hèng
1.
2.


Vừa được xem: 獻策