- tra

♦ Phiên âm: (chá, chā, n)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Chặt, đẽo.
♦(Danh) Bè, phà. § Cũng như phu . ◇Nguyễn Du : Vạn sơn trung đoạn nhất tra bôn (Minh Giang chu phát ) Giữa muôn trùng núi, một chiếc bè lướt nhanh.

: chá
1.
2. ”。


    沒有相關
Vừa được xem: 軟錳礦狡詐腳費代電悲鳴