- vinh

Phiên âm: (róng)
Bộ 75 mộc [10, 14] U+69AE
Ngũ hành: cập nhật
♦(Hình) Tươi tốt, phồn thịnh, đông đúc.
♦(Hình) Giàu sang, hiển đạt. ◎Như: vinh diệu 耀 vẻ vang, vinh hoa phú quý giàu có vẻ vang.
♦(Phó) Vẻ vang. ◎Như: ý cẩm vinh quy mặc áo gấm vẻ vang trở về.
♦(Danh) Phần hai đầu mái nhà cong lên.
♦(Danh) Máu. ◎Như: vinh vệ vinh là máu, vệ là khí.
♦(Danh) Hoa. ◇Văn tuyển : Phàn điều chiết kì vinh, Tương dĩ di sở tư , (Đình trung hữu kì thụ ) Vin nhánh hái hoa (của cây lạ trong sân), Đem tặng người mà ta thương nhớ.
♦(Danh) Cây vinh, tên riêng của cây đồng.
♦(Danh) Họ Vinh.
Home | Lastviews: , , , , , , , , .