- dương

♦ Phiên âm: (yáng)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cây dương, giống cây liễu. § Có một thứ gọi là bạch dương .
♦(Danh) Họ Dương.

: ()yáng
1. 。《·》:“。” :“。”
2.
3. 。《》:“。”
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 土政策逆溫層專業暴虎憑河