Pineapple

- trác

♦ Phiên âm: (zhuō)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Cái đẳng, cái bàn. ◎Như: trác ỷ bàn ghế.

: zhuō
1. , ,
2.


Vừa được xem: 裊裊婷婷三元相對打回票而后