Pineapple

- dạng

♦ Phiên âm: (yáng, yàng)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()yàng
1.
2.
3. 西


Vừa được xem: