Pineapple

- thụ

♦ Phiên âm: (shù)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()shù
1.
2.
3.
4. ”, “”:
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 盈余