- nhu

♦ Phiên âm: (róu)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Hình) Mềm, mềm yếu, mềm mại. ◎Như: nhu nhuyễn mềm mại, nhu nhược mềm yếu, nhu năng khắc cương mềm thắng được cứng.
♦(Hình) Hòa thuận, ôn hòa. ◎Như: nhu thuận nhún thuận. ◇Pháp Hoa Kinh : Kì thanh thanh tịnh, Xuất nhu nhuyễn âm, Giáo chư bồ tát, Vô số ức vạn , , , (Tự phẩm đệ nhất ) Tiếng của ngài thanh tịnh, Nói ra lời hòa nhã, Dạy các bồ tát, Vô số ức vạn.
♦(Hình) Non, mới mọc (cây cỏ). ◇Tào Thực : Nhu điều phân nhiễm nhiễm, Diệp lạc hà phiên phiên , (Mĩ nữ thiên ) Cành non phơ phất đầy, Lá rụng nhẹ nhàng sao.
♦(Động) Làm cho yên, vỗ về. ◇Thi Kinh : Nhu viễn năng nhĩ (Đại Nhã , Dân lao ) Khiến cho kẻ xa được yên ổn và dân ở gần hòa thuận.

: róu
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 乐队指挥乐水县乐山县乌骨鸡三身乌拉圭乌干达乌兹别克斯坦三春