Pineapple

- cực

♦ Phiên âm: (jí)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()jí
1.
2. ,
3.
4.
5.
6.
7.
8. ”,
9. ”,
10,


Vừa được xem: 郵箱衰敗夏種指甲飯局