Pineapple

- điều, thiêu, điêu

♦ Phiên âm: (tiáo)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Tục dùng như chữ điều .
♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()tiáo
1.
2. 西便
3.
4.
5.
6.
, : ()tiāo
:“”。


Vừa được xem: 夜總會總理攬總