Pineapple

- lí

♦ Phiên âm: (lǐ)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Cây mận.
♦(Danh) Họ .

: lǐ
1. ”,
2. (Danh từ) Họ。
3. ”,


Vừa được xem: