Pineapple

- quyền

♦ Phiên âm: (quán)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()quán
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 隔心車駕茶蓬县