Pineapple

- cơ, ki, kì

♦ Phiên âm: (jī)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Danh) Một dạng khác của chữ .
♦(Danh) Một dạng khác của chữ . ◇Trang Tử : Nam Quách Tử Kì ẩn ki nhi tọa (Tề vật luận ) Nam Quách Tử Kì ngồi dựa cái bàn nhỏ.
♦(Danh) Một loại cây giống như cây du .

: ()jī
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. ”:


Vừa được xem: