Pineapple

- thuật

♦ Phiên âm: (shù, zhú, n)

♦ Bộ thủ: Mộc ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : shù
1.
2.
3.
, : shú
”,
, : zhú
1. 〔白术
2. 〔苍术


Vừa được xem: 砂巖宣敘調砂漿垛堞桀驁砂糖