Pineapple

- lịch

♦ Phiên âm: (lì)

♦ Bộ thủ: Nhật ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Phương pháp tính năm tháng, thời tiết. § Theo vòng quay của mặt trời, mặt trăng mà tính rồi định ra năm tháng thời tiết gọi là lịch pháp . Lịch tính theo vòng mặt trăng quay quanh quả đất gọi là âm lịch . Lịch tính theo vòng quả đất quay quanh mặt trời gọi là dương lịch . Vì kiêng tên vua Cao Tôn nhà Thanh Lịch nên sau viết là . ◇Hoài Nam Tử : Tinh nguyệt chi hành, khả dĩ lịch thôi đắc dã , (Bổn kinh ) Vận hành của các sao và mặt trăng, có thể dùng lịch pháp để suy tính được.
♦(Danh) Quyển sách ghi năm, tháng, ngày, mùa, thời tiết. ◇Cựu Đường Thư : Lệnh tạo tân lịch (Lịch chí nhất ) (Vua Huyền Tông) ra lệnh làm lịch mới.
♦(Danh) Niên đại. ◇Hán Thư : Chu quá kì lịch, Tần bất cập kì , (Chư hầu vương biểu ) Nhà Chu thì quá niên đại, mà nhà Tần thì chưa đến hạn.

: ()lì
1. :“”, “” , “”。《》:“。”
2. , , , :“”, “”。《》:“便。”《》:“。”
3. , 。《》“。”


Vừa được xem: 乳嫗令郎乳名