Pineapple

- mộ

♦ Phiên âm: (mù)

♦ Bộ thủ: Nhật ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Danh) Chiều, lúc mặt trời sắp lặn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Mộ đầu Thạch Hào thôn, Hữu lại dạ tróc nhân , (Thạch Hào lại ) Buổi chiều đến xóm Thạch Hào, Có kẻ lại tới bắt người lúc tối.
♦(Hình) Vào buổi chiều. ◎Như: mộ yên khói chiều, mộ sắc trời chiều, hoàng hôn. ◇Nguyễn Trãi : Nhiễm nhiễm hàn giang khởi mộ yên (Thần Phù hải khẩu ) Trên sông lạnh khói chiều từ từ bốc lên.
♦(Hình) Muộn, cuối. ◎Như: mộ niên tuổi già, tuế mộ cuối năm. ◇Cao Bá Quát : Mộ niên tâm thượng tráng (Bảo Xuyên ông ) Tuổi già (nhưng) lòng còn mạnh mẽ.
♦(Hình) Suy đồi, tàn. ◎Như: mộ khí hơi tàn (nói lúc ý khí đã suy kém).

: mù
1.
2. 齿


Vừa được xem: