Pineapple

- tích

♦ Phiên âm: (xī)

♦ Bộ thủ: Nhật ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Sáng sủa, rõ ràng. ◎Như: thanh tích minh bạch sáng sủa rõ ràng.

: xī


Vừa được xem: 悲楚順水推舟愛女頜下腺五帶