Pineapple

- thần

♦ Phiên âm: (chén)

♦ Bộ thủ: Nhật ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Buổi sớm. ◎Như: thanh thần sáng sớm, lúc trời vừa sáng. ◇Nguyễn Du : Kim thần khứ thái liên (Mộng đắc thái liên ) Sớm nay đi hái sen.
♦(Danh) Sao Thần.
♦(Động) Gà gáy báo tin sáng. ◇Thư Kinh : Cổ nhân hữu ngôn viết: Tẫn kê vô thần : (Mục thệ ) Người xưa có nói rằng: Gà mái không gáy sáng.

: chén


Vừa được xem: 擋頭陣屈戌奶娘大閨女大爺壇子反駁军法停版