Pineapple

- tấn

♦ Phiên âm: (jìn)

♦ Bộ thủ: Nhật ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Tục dùng như chữ tấn .
♦Giản thể của chữ .

: jìn
1.
2.
3. 西
4. 西


    沒有相關
Vừa được xem: