Pineapple

- trú

♦ Phiên âm: (zhòu)

♦ Bộ thủ: Nhật ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()zhòu


    沒有相關
Vừa được xem: 洪水猛獸百聞不如一見