Pineapple

- tảo

♦ Phiên âm: (zǎo)

♦ Bộ thủ: Nhật ()

♦ Số nét: 6

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Buổi sáng. ◎Như: đại thanh tảo sáng tinh mơ, tòng tảo đáo vãn từ sáng tới tối.
♦(Danh) Họ Tảo.
♦(Hình) Thuộc về buổi sáng. ◎Như: tảo xan bữa ăn sáng.
♦(Hình) Sớm, chưa tối. ◎Như: thiên sắc hoàn tảo trời còn sớm.
♦(Hình) Đầu, ban sơ. ◎Như: tảo kì thời kì đầu, tảo đạo lúa sớm, lúa chiêm.
♦(Phó) Trước, sớm. ◎Như: tảo vi chi bị phòng bị từ trước, tha tảo tẩu liễu anh ấy đã đi sớm rồi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Ư thị Tương Vân tảo chấp khởi hồ lai, Đại Ngọc đệ liễu nhất cá đại bôi, mãn châm liễu nhất bôi , , 滿 (Đệ ngũ thập hồi) Lúc đó Tương Vân đã cầm sẵn bình rượu rồi, Đại Ngọc đem ra một chén lớn, rót đầy một chén.
♦(Phó) Từ lâu. ◎Như: thiên sắc khước tảo vãn liễu trời đã tối từ lâu.

: zǎo
1.
2. 退
3.


Vừa được xem: 杰克遜