Pineapple

- cựu

♦ Phiên âm: (jiù)

♦ Bộ thủ: Nhật ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦Giản thể của chữ .

: ()jiù
1.
2. 西
3.
4.


Vừa được xem: 櫛風沐雨