- toàn, tuyền

♦ Phiên âm: (xuán, xuàn)

♦ Bộ thủ: Phương ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Động) Trở lại. ◎Như: khải toàn quy lai thắng trận trở về.
♦(Động) Quay lại, xoay tròn. ◎Như: bàn toàn bay liệng, hồi toàn xoay vòng. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Thiên toàn địa chuyển hồi long ngự, Đáo thử trù trừ bất năng khứ , (Trường hận ca ) Trời xoay, đất chuyển, ngựa nhà vua trở về, Đến nơi đây ngựa trù trừ không đi lên được.
♦(Động) Đi đái, đi tiểu. ◇Hàn Dũ : Cập thành hãm, tặc phược Tuần đẳng sổ thập nhân tọa, thả tương lục, Tuần khởi toàn , , , (Trương Trung Thừa truyện hậu tự ) Tới khi thành bị phá, quân giặc bắt trói hàng chục người của Tuần ngồi xuống, sắp sửa giết, Tuần đứng lên đái (tỏ ra không sợ hãi).
♦(Hình) Lốc, xoáy. ◎Như: toàn phong gió lốc, toàn oa nước xoáy.
♦(Phó) Vụt chốc, lập tức. ◎Như: toàn phát toàn dũ vụt phát vụt khỏi, họa bất toàn chủng vạ chẳng kịp trở gót.
♦(Liên) Vừa ... vừa (cùng làm một lúc). ◇Chương Kiệt : Toàn khán ca vũ toàn truyền bôi (Bồi chiết Tây Vương Thị Lang dạ yến 西) Vừa xem ca múa vừa truyền chén.
♦(Phó) Lại. ◇Triều Bổ Chi : Túy hưu tỉnh, tỉnh lai cựu sầu toàn sanh , (Bát lục tử , Hỉ thu tình từ ) Say rồi tỉnh, tỉnh rồi buồn xưa lại trở về.
♦Một âm là tuyền. (Động) Hâm nóng. § Thông tuyền . ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Na trang khách tuyền liễu nhất hồ tửu (Đệ ngũ hồi) Trang khách đó hâm nóng một bầu rượu.
♦(Phó) Đương khi. ◇Đỗ Tuân Hạc : Thì thiêu dã thái hòa căn chử, Tuyền chước sanh sài đái diệp thiêu , (San trung quả phụ ) Có khi nhặt rau đồng nấu với rễ, Đương lúc chặt củi non mang lá đốt.

chữ có nhiều âm đọc:
, : xuán
1.
2.
3.
4.
5. ”,
6. (Danh từ) Họ。
, : xuàn
1.
2.
3.


Vừa được xem: 雄辯寧芬兰消費