Pineapple

- đẩu, đấu

♦ Phiên âm: (dǒu, dòu)

♦ Bộ thủ: đẩu ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Cái đấu, vật dụng để đong lường.
♦(Danh) Lượng từ, đơn vị dung lượng: mười thăng là một đẩu . ◇Tô Thức : Ngã hữu đẩu tửu, tàng chi cửu hĩ, dĩ đãi tử bất thời chi nhu , , (Hậu Xích Bích phú ) Tôi có một đấu rượu, cất đã lâu, phòng lúc thầy bất thần dùng đến.
♦(Danh) Chén đựng rượu. ◇Sử Kí 史記: Ngọc đẩu nhất song, dục dữ Á Phụ , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Một đôi chén ngọc muốn để biếu Á Phụ.
♦(Danh) Đồ vật, khí cụ giống như cái đấu. ◎Như: lậu đẩu cái phễu, uất đẩu bàn là, bàn ủi.
♦(Danh) Sao Đẩu. ◎Như: Nam Đẩu sao Nam Đẩu, Bắc Đẩu sao Bắc Đẩu.
♦(Hình) Bé nhỏ. ◎Như: đẩu thất nhà nhỏ, đẩu thành cái thành nhỏ.
♦(Hình) Lớn, to. ◇Giản Văn Đế : Đẩu đảm hào tâm (Thất lệ ) Mật to lòng hùng.
♦(Hình) Cao trội lên, chót vót. § Thông đẩu . ◇Từ Hoằng Tổ : Cái thị san tứ diện đẩu tước (Từ hà khách du kí ) Bao trùm bốn mặt là núi cao chót vót.
♦(Phó) Đột nhiên, bỗng nhiên. ◇Hàn Dũ : Ngâm quân thi bãi khán song mấn, Đẩu giác sương mao nhất bán gia , (Đáp Trương Thập Nhất Công Tào ) Ngâm thơ ông xong nhìn hai mái tóc mai, Hốt nhiên thấy tóc bạc thêm một nửa.
♦§ Giản thể của đấu .

chữ có nhiều âm đọc:
, : dǒu
1.
2.
3. 西
4. 西
5. 西
6. 宿
7. ”:
8. ”,
9. 〔斗拱
10, ”,
, : ()dòu
1.
2.
3. 使
4.
5. ”,


Vừa được xem: 筆者西半球潭沱好戰鼎言保险范围馬褲陀北县聲腔