Pineapple

- xao

♦ Phiên âm: (qiāo)

♦ Bộ thủ: Phác ()

♦ Số nét: 14

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Đập, gõ. ◎Như: xao môn gõ cửa. ◇Giả Đảo : Tăng xao nguyệt hạ môn Sư gõ cửa dưới trăng. § Xem thôi xao .

: qiāo


Vừa được xem: 敘言姨夫求同存異