- tán, tản

♦ Phiên âm: (sàn, sǎn)

♦ Bộ thủ: Phác ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Động) Tan, chia li. § Đối lại với tụ . ◎Như: vân tán mây tan.
♦(Động) Buông, phóng ra, phân bố. ◎Như: thí tán phóng ra cho người.
♦(Động) Giãn ra, cởi bỏ, buông thả, bài khiển. ◎Như: tán muộn giãn sự buồn, giải buồn. ◇Tây du kí 西遊記: Nhất tắc tán tâm, nhị tắc giải khốn , (Đệ nhất hồi) Một là khuây khỏa nỗi lòng, hai là mở gỡ khó khăn.
♦(Động) Chạy trốn, đào tẩu.
♦Một âm là tản. (Hình) Không tự bó buộc.
♦(Hình) Rời rạc, tạp loạn, không có quy tắc. ◎Như: tản loạn tản loạn, tản mạn vô kỉ tản mác không có phép tắc gì.
♦(Hình) Nhàn rỗi, thong thả. ◎Như: nhàn tản rảnh rỗi, tản nhân người thừa (người không dùng cho đời), tản xư tự nói nhún là kẻ vô dụng.
♦(Hình) Thô sơ, sơ lược.
♦(Hình) Mờ tối, hôn ám. ◎Như: nhật ám nguyệt tản .
♦(Động) Tan rã, giải thể. ◎Như: đội ngũ tản liễu .
♦(Danh) Tên khúc đàn. ◎Như: Quảng Lăng tản khúc Quảng Lăng.
♦(Danh) Thuốc tán, thuốc nghiền nhỏ thành bột. ◎Như: dược tản thuốc tán, tiêu thử tản thuốc tán chữa nóng sốt.
♦(Danh) Họ Tản.

chữ có nhiều âm đọc:
, : sàn
1.
2.
3.
4.
, : sǎn
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: 雞姦多敢尊師轟鳴浪爪子仔雞