Pineapple

- cải

♦ Phiên âm: (gǎi)

♦ Bộ thủ: Phác ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦(Động) Biến đổi, thay đổi.
♦(Động) Sửa, chữa. ◎Như: cải tạo sửa đổi, cải quá sửa lỗi.
♦(Danh) Họ Cải.

: gǎi
1.
2. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 非條件刺激布防