Pineapple

- diêu, dao

♦ Phiên âm: (yáo)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 13

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Lay động, lắc, rung, xua, vẫy. ◎Như: diêu thủ vẫy tay, diêu đầu lắc đầu. ◇Nguyễn Trãi : Quy tứ diêu diêu nhật tự tinh (Quy Côn Sơn chu trung tác ) Lòng muốn về ngày ngày lay động như cờ.
♦(Động) Quấy nhiễu.
♦(Danh) Họ Diêu.
♦§ Ghi chú: Cũng đọc là dao.

: yáo
”。


Vừa được xem: 衣錦食肉衣錦還鄉衣錦回鄉衣襟衣裳衢道衢路衡門深巷衡量