VN520


              

Phiên âm : shòu

Hán Việt : thụ

Bộ thủ : Thủ, Thủ, Tài (手,扌,才)

Dị thể : không có

Số nét : 11

Ngũ hành : Kim (金)

(Động) Cho, trao cho. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: Dĩ thiên thư tam quyển thụ chi 以天書三卷授之 (Đệ nhất hồi 第一回) Lấy thiên thư ba quyển trao cho.
(Động) Truyền dạy. ◎Như: thụ khóa 授課 dạy học.
(Động) Trao ngôi quan, nhậm chức. ◇Hàn Dũ 韓愈: Kì hậu dĩ bác học hoành từ, thụ Tập Hiền điện Chánh Tự 其後以博學宏詞, 授集賢殿正字 (Liễu Tử Hậu mộ chí minh 柳子厚墓誌銘) Sau đậu khoa Bác Học Hoành Từ, được bổ chức Chánh Tự ở điện Tập Hiền.


Xem tất cả...