Pineapple

- thát

♦ Phiên âm: (tà)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

: ()tà


    沒有相關
Vừa được xem: 市絲巴高望上山阳县山梁屏藩寶石寵愛實行富饒