Pineapple

- nghĩ

♦ Phiên âm: (nǐ)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 7

♦ Ngũ hành: Mộc ()


♦§ Giản thể của chữ .

: ()nǐ
1.
2.
3. 仿


Vừa được xem: 奈洛比