Pineapple

- chuyết

♦ Phiên âm: (zhuó, zhuō)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Vụng về, đần độn. ◇Đạo Đức Kinh : Đại xảo nhược chuyết (Chương 45) Thật khéo léo tựa như vụng về.
♦(Hình) Lời nói tự nhún mình. ◎Như: chuyết tác tác phẩm vụng về này, chuyết kiến ý kiến thô thiển của tôi.
♦(Hình) Chất phác, mộc mạc. ◎Như: phác chuyết thật thà, chất phác.

: zhuō
1.
2.


Vừa được xem: 楚弓楚得碰杯攝生組織液