- đam, đảm

♦ Phiên âm: (dàn, dān, n)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : ()dān
1.
2.
, : ()dàn
1. 西,
2. 西
3.
4. 西
, : dǎn
”。


Vừa được xem: 鏟平毀損荏苒