Pineapple

- đả

♦ Phiên âm: (dǎ, dá)

♦ Bộ thủ: Thủ ()

♦ Số nét: 5

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Đánh, đập. ◎Như: đả cổ đánh trống.
♦(Động) Đánh nhau, chiến đấu. ◎Như: đả đấu chiến đấu, đả giá đánh nhau, đả trượng đánh trận.
♦(Động) Tiêu trừ, trừ khử. ◎Như: đả trùng diệt trùng, đả thai phá thai.
♦(Động) Phát ra, gởi đi, đánh, gọi. ◎Như: đả điện báo đánh điện báo, đả tín hiệu gởi tín hiệu, đả điện thoại gọi điện thoại.
♦(Động) Bắn, nã. ◎Như: đả thương bắn súng, đả pháo nã pháo.
♦(Động) Tiêm, bơm vào. ◎Như: đả châm tiêm thuốc, cấp xa thai đả khí bơm ruột bánh xe.
♦(Động) Làm, chế tạo. ◎Như: đả tạo chế tạo, đả mao y đan áo len.
♦(Động) Đào, đục. ◎Như: đả tỉnh đào giếng, đả đỗng đục hang.
♦(Động) Đánh vỡ, làm hỏng. ◎Như: đả đản đập vỡ trứng, bất tiểu tâm bả oản đả liễu không cẩn thận làm bể cái bát rồi.
♦(Động) Giương, cầm, xách. ◎Như: đả tán giương dù, đả đăng lung xách lồng đèn.
♦(Động) Thu hoạch, bắt, hái, cắt, đốn. ◎Như: đả sài đốn củi, đả thủy lấy nước, múc nước, đả ngư đánh (bắt) cá.
♦(Động) Mua, đong. ◎Như: đả du đong (mua) dầu ăn, đả tửu mua rượu.
♦(Động) Làm chuyển động, vặn, mở cho chạy. ◎Như: đả đà vặn bánh lái.
♦(Động) Tính toán, định, đặt, viết. ◎Như: đả chủ ý có ý định, đả thảo cảo 稿 viết bản nháp, đả cơ sở đặt cơ sở.
♦(Động) Nêu, đưa ra. ◎Như: đả tỉ dụ đưa ra thí dụ.
♦(Động) Làm việc, đảm nhiệm. ◎Như: đả công làm công, làm mướn, đả tạp làm việc linh tinh.
♦(Động) Gõ, vẽ. ◎Như: đả tự gõ (máy) chữ, đả dạng vẽ kiểu, vẽ mẫu.
♦(Động) Bôi, xoa, chà xát. ◎Như: đả lạp bôi sáp, đánh xi.
♦(Động) Chỉ những động tác của thân thể: ngáp, run, lăn lộn, ... ◎Như: đả cổn lộn nhào, đả a khiếm ngáp, đả khạp thụy ngủ gật.
♦(Động) Giao thiệp, hàn huyên. ◎Như: đả giao đạo giao thiệp, qua lại với nhau.
♦(Giới) Từ, tự. ◎Như: đả minh thiên khởi ngã quyết tâm giới yên từ mai trở đi tôi quyết tâm bỏ hút thuốc, nâm đả na lí lai? ông từ đâu đến?
♦(Danh) Võ thuật, võ công. ◎Như: luyện đả luyện võ.
♦(Danh) Họ Đả.
♦(Danh) Lượng từ: đả thần dịch âm tiếng Anh "dozen" (một tá, 12 cái).

chữ có nhiều âm đọc:
, : dǎ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,
11.
12.
13. 稿
14. 使
15.
16. 退
17.
18.
19.
20,
, : dá


Vừa được xem: 極度