Pineapple

- hộ

♦ Phiên âm: (hù)

♦ Bộ thủ: Hộ ()

♦ Số nét: 4

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦Giản thể của chữ .

: hù
1.
2.
3.
4.
5. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 躑躅蜜柑躍進广柑橘柑子糖葫蘆