- kích

♦ Phiên âm: (jǐ)

♦ Bộ thủ: Qua ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦(Danh) Cái kích (vũ khí). ◇Sử Kí 史記: Tôn Tử phân vi nhị đội, dĩ vương chi sủng cơ nhị nhân các vi đội trường, giai lệnh trì kích , , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Tôn Tử phân làm hai đội, cử hai người sủng cơ của vua (cung nữ được vua yêu) làm đội trưởng, đều cho cầm kích.
♦(Động) Lấy tay trỏ vào người. ◎Như: kích thủ nắm tay lại xỉa ra một ngón (như hình cái kích).

: jǐ
,


Vừa được xem: 商业资讯反側邦交爾后爭先恐后爬行