Pineapple

- chiến

♦ Phiên âm: (zhàn)

♦ Bộ thủ: Qua ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()zhàn
1.
2.
3.
4. (Danh từ) Họ。


Vừa được xem: 岔換報界