Pineapple

- liên, lân

♦ Phiên âm: (lián)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 15

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Thương, thương tình. ◎Như: đồng bệnh tương liên cùng bệnh cùng thương, cố ảnh tự liên trông bóng tự thương. ◇Sử Kí 史記: Túng Giang Đông phụ huynh liên nhi vương ngã, ngã hà diện mục kiến chi , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Ví phỏng các bậc cha anh ở Giang Đông thương tình mà tôn ta làm vua, ta cũng không còn mặt mũi nào mà trông thấy họ nữa.
♦(Động) Yêu, tiếc. ◎Như: liên tích yêu tiếc, ngã kiến do liên tôi thấy còn mến (ý nói thấy xinh đẹp đến nỗi tôi cũng phải yêu). ◇Liêu trai chí dị : Thử tức ngô gia tiểu chủ phụ da? Ngã kiến do liên, hà quái công tử hồn tư nhi mộng nhiễu chi ? , (Xảo Nương ) Đây là vợ cậu chủ phải không? Tôi thấy còn mến, thì chẳng lạ gì cậu chủ mộng hồn vương vấn mãi.
♦§ Cũng đọc là lân.

: lián
xem “”。


Vừa được xem: 故事