Pineapple

- bại

♦ Phiên âm: (bèi)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 16

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Mỏi mệt. ◇Liêu trai chí dị : Nhi lai, dư lão bại, thể trọng chuyết, bất năng hành, đắc nhữ nhất vãng , , , , (Thâu đào ) Con lại đây, ta già yếu mệt mỏi, xác nặng vụng về, đi không được, nhờ con đi hộ.

: bèi
1. 〔憊賴
2.


Vừa được xem: 幾內亞幾內亞比紹幾兒幾乎幾丁質幽遠幼體幼蟲