- hoàng

♦ Phiên âm: (huáng)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: Thủy ()


♦(Động) Sợ hãi. ◎Như: vô nhâm hoàng tủng sợ hãi khôn xiết.

: huáng


Vừa được xem: 孤膽