- nọa

♦ Phiên âm: (duò)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Hình) Lười biếng. ◎Như: nọa tính tính lười, du nọa lười biếng ham chơi, không chịu làm ăn.
♦(Hình) Uể oải, mệt mỏi. ◇Liêu trai chí dị : Nữ lang từ dĩ khốn nọa (Cát Cân ) Thiếu nữ từ chối, lấy cớ vì mệt mỏi.

: duò


Vừa được xem: