- quán

♦ Phiên âm: (guàn)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Thổ ()


♦Giản thể của chữ .

: ()guàn
1.
2.


    沒有相關
Vừa được xem: 二征夫人郡云錦二头肌二天二垒于歸二垒手二地主二四滴