- trừng

♦ Phiên âm: (chéng)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 12

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ

: ()chéng
1.
2.
3. :“。”


    沒有相關
Vừa được xem: 舊業孱弱浪費平常拋費寶雞