Pineapple

- duy

♦ Phiên âm: (wéi)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Mưu nghĩ. ◎Như: tư duy suy xét. ◇Sử Kí 史記: Thối nhi thâm duy viết: Phù Thi Thư ẩn ước giả, dục toại kì chí chi tư dã 退: , (Thái sử công tự tự ) Lui về mà suy nghĩ sâu xa rằng: Kinh Thi, kinh Thư kín đáo ít lời, (là người viết) muốn gửi gấm ý chí tư tưởng của mình (trong đó).
♦(Phó) Chỉ (có một). § Như chữ duy . ◎Như: duy nhất chánh sách chỉ có một chánh sách. ◇Nguyễn Du : Nhất lộ giai lai duy bạch phát (Nam Quan đạo trung ) Suốt dọc đường cùng ta chỉ có mái tóc bạc.
♦(Liên) Tuy, dù. § Cùng nghĩa với tuy . ◇Sử Kí 史記: Duy Tín diệc vi Đại vương bất như dã. Nhiên thần thường sự chi, thỉnh ngôn Hạng Vương chi vi nhân dã . , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Dù (Hàn) Tín này cũng thấy Đại Vương không bằng (Hạng Vương). Nhưng thần đã từng thờ (Hạng Vương), vậy xin nói rõ về con người đó.

: wéi
1.
2.
3.
4.


Vừa được xem: