Pineapple

- tình

♦ Phiên âm: (qíng)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 11

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Danh) Ý niệm tự nhiên hoặc trạng thái tâm lí do sự vật bên ngoài kích thích mà phát sinh. ◇Lễ Kí : Hà vị nhân tình? Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục thất giả, phất học nhi năng ? , , , , , ,, (Lễ vận ) Sao gọi là tình người? Mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn, gọi là thất tình, không học cũng biết. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Chuyển trục bát huyền tam lưỡng thanh, Vị thành khúc điệu tiên hữu tình , 調 (Tì bà hành ) Vặn trục, gẩy dây đàn hai ba tiếng, Chưa thành khúc điệu gì mà đã hữu tình.
♦(Danh) Lòng yêu mến, quyến luyến giữa nam nữ. ◎Như: ái tình tình yêu, si tình tình say đắm.
♦(Danh) Sự thân ái, giao tiếp. ◎Như: giao tình tình bạn, nhân tình thế cố sự giao tiếp xử sự của người đời. ◇Lí Bạch 李白: Đào Hoa đàm thủy thâm thiên xích, Bất cập Uông Luân tống ngã tình , (Tặng Uông Luân ) Nước đầm Đào Hoa sâu ngàn thước, Không bằng tình bạn Uông Luân lúc đưa tiễn ta.
♦(Danh) Trạng huống, sự thật, nội dung. ◎Như: thật tình trạng huống thật, bệnh tình trạng huống bệnh, tình ngụy thật giả.
♦(Danh) Chí nguyện. ◎Như: trần tình dãi bày ý mình ra.
♦(Danh) Thú vị. ◎Như: tình thú thú vị, hứng thú.
♦(Hình) Có liên quan tới luyến ái nam nữ. ◎Như: tình si say đắm vì tình, tình thư thư tình.
♦(Phó) Rõ rệt, phân minh. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Tiết Bàn kiến mẫu thân như thử thuyết, tình tri nữu bất quá đích , (Đệ thập bát hồi) Tiết Bàn nghe mẹ nói như vậy, biết rõ rằng không trái ý mẹ được.

: qíng
1. , , , , , 怀
2.
3.
4.
5.


Vừa được xem: 大隱朝市拋荒宿若即若離