Pineapple

- ác, ố, ô

♦ Phiên âm: (è, wù, w)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 10

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦Giản thể của chữ .

chữ có nhiều âm đọc:
, : è
1.
2.
3.
, : wù

, : (
1. 〔恶心
2.
, : wū
1. ”,
2.


Vừa được xem: 婚約家童松快替換暗流曲子護城河