Pineapple

- tổng

♦ Phiên âm: (zǒng, zōng)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Kim ()


♦Giản thể của chữ .

: ()zǒng
1.
2.
3.
4.
5.
6. 。“”。


Vừa được xem: 酥麻