Pineapple

- phạ

♦ Phiên âm: (pà)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: cập nhật


♦(Động) Sợ hãi, lo sợ. ◇Nguyễn Trãi : Khứ phạ phồn hoa đạp nhuyễn trần (Đề Từ Trọng Phủ canh ẩn đường ) Bỏ đi vì sợ giẫm phải bụi mềm ở chốn phồn hoa.
♦(Động) E rằng, ngại. ◎Như: ngã phạ nhĩ lụy trứ liễu .
♦(Phó) Có lẽ, khéo mà. ◎Như: giá đôi quất tử phạ hữu thập lai cân ba chùm quýt này có lẽ được chừng mười cân đấy.
♦(Phó) Chẳng lẽ, há.
♦(Phó) Nếu như, như quả, thảng hoặc. ◇Vĩnh nhạc đại điển hí văn tam chủng : Mai Hương, phạ hữu thưởng xuân giai khách lai mãi tửu, nhĩ dữ ngã an bài liễu tửu khí, chỉnh đốn tắc cá , , , (Tiểu tôn đồ , Đệ tam xuất ).
♦(Danh) Họ Phạ.

: pà
1.
2.


Vừa được xem: 聲望打伙