- nộ

♦ Phiên âm: (nù)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 9

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦(Động) Giận dữ, cáu tức. ◎Như: phẫn nộ phẫn hận, nổi giận. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Lại hô nhất hà nộ, Phụ đề nhất hà khổ , (Thạch Hào lại ) Kẻ lại giận dữ hò hét, Bà già kêu khóc khổ sở.
♦(Động) Khiển trách. ◇Lễ Kí : Nhược bất khả giáo nhi hậu nộ chi (Nội tắc ) Nếu không dạy được, thì sau mới quở trách.
♦(Danh) Sự giận dữ, lòng cáu tức. ◎Như: não tu thành nộ xấu hổ quá thành ra giận dữ. ◇Luận Ngữ : Bất thiên nộ, bất nhị quá , (Ung dã ) Không có tính giận lây, không có lỗi nào phạm tới hai lần.
♦(Hình) Vẻ giận, tức. ◎Như: nộ khí xung thiên khí giận bừng bừng (xông lên tới trời).
♦(Hình) Cứng cỏi, cường ngạnh. ◎Như: nộ mã ngựa bất kham.
♦(Hình) Khí thế mạnh mẽ. ◎Như: nộ trào thủy triều lớn mạnh, nộ đào sóng dữ.
♦(Phó) Đầy dẫy, thịnh vượng. ◎Như: tâm hoa nộ phóng lòng như mở hội. ◇Trang Tử : Thảo mộc nộ sanh (Ngoại vật ) Cây cỏ mọc tưng bừng.
♦(Phó) Phấn phát, hăng hái. ◇Trang Tử : Nộ nhi phi, kì dực nhược thùy thiên chi vân , (Tiêu dao du ) Vùng dậy mà bay, cánh nó như đám mây rủ ngang trời.

: nù
1.
2.
3.
4. :“”。


Vừa được xem: 居住