Pineapple

- thái

♦ Phiên âm: (tài)

♦ Bộ thủ: Tâm ()

♦ Số nét: 8

♦ Ngũ hành: Hỏa ()


♦Giản thể của chữ .

: ()tài
1. 姿
2.


Vừa được xem: